EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Javni pozivi

  • 25 dana
  • 18 sati

Propozicije likovnog konkursa za kalendar EU PRO-a za 2019.

Rok za prijavu: četvrtak, 15. novembar 2018. 24:00

OTVOREN ZA PRIJAVU

Datum objave: petak, 5. oktobar 2018.

CFP 08-2018
  • 70 dana
  • 18 sati

OTVOREN ZA PRIJAVU

Datum objave: sreda, 3. oktobar 2018.

CFP 05-2018
  • zatvoren

Datum zatvaranja: sreda, 17. oktobar 2018. 24:00

Datum objave: utorak, 22. maj 2018.

CFP 04-2018
  • zatvoren

Datum zatvaranja: petak, 29. jun 2018. 24:00

Datum objave: sreda, 25. april 2018.