EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS
  • zatvoren

Propozicije likovnog konkursa za kalendar EU PRO-a za 2019.

Datum zatvaranja: četvrtak, 15. novembar 2018. 24:00

Datum objave: petak, 5. oktobar 2018.