EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Šta radimo

Unapređenje konkurentnosti preduzeća

Evropska unija posvećena je podršci ekonomskom razvoju Srbije i to kroz osnaživanje privatnog sektora koji predvode preduzetnici.

U skladu sa programskim dokumentom, EU PRO pruža direktnu pomoć preduzetnicima, preduzećima i organizacijama za podršku poslovanju kako bi doprineli unapređenju održivosti i konkurentnosti preduzeća što će omogućiti otvaranje novih radnih mesta.

Prvi Javni poziv za podnošenje predloga za nabavku opreme i pružanje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća sproveden je 2018 godine. a kao rezultat ove aktivnosti, početkom 2019. godine, Evropska unija (EU) je izdvojila 2,1 miliona evra za finansiranje razvoja 106 preduzeća.

U julu 2019. godine zatvoren je Javni poziv za podnošenje predloga za organizacije za podršku poslovanju kroz koji je 20 organizacija za podršku poslovanju (BSO) primilo ukupno 627.000 evra za aktivnosti koje će doprineti konkurentnosti i održivosti malih i srednjih preduzeća.

Drugi Javni poziv za podnošenje predloga za nabavku opreme i pružanje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća sproveden je 2019. godine, a kao rezultat ove aktivnosti, juna 2020. godine, Evropska unija (EU) je izdvojila 2,5 miliona evra za finansiranje razvoja 112 preduzeća.

Detalje rezulatata svih EU PRO javnih poziva mogu se naći ovde.