EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Opština Bajina Bašta

Šumadija i zapadna Srbija - Zlatiborski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 192

Aktivnih preduzetnika - 1035

24.539


Broj stanovnika
h-money

37.817


Prosečna zarada

673


Površina
Bajina Bašta

1


unapređenje konkurentnosti preduzeća

1


poboljšanje poslovnog okruženja

-


jačanje socijalne kohezije i inkluzije

33.221 evra

22.141 evra

(67% EU PRO)

11.080 evra

(33% sufinansiranje)

31.080 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda – Eko Drina BB

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi uzgojem, preradom i prodajom ribe. Ova bespovratna sredstva će mu omogućiti da nabavi opremu za preradu ribe kako bi povećao proizvodne kapacitete i produktivnost i unapredio kvalitet proizvoda. Ova investicija će dovesti do otvaranja dva nova radna mesta odmah, a još dva naknadno. Preduzetnik će u okviru aktivnosti društveno odgovornog poslovanja pružiti finansijsku podršku lokalnom omladinskom sportskom klubu i donirati svoje proizvode institucijama socijalne zaštite.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

31.080 evra

20.000 evra

11.080 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-