EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Merošina, 16. decembar 2019.

Lepša i toplija školska godina

Više od 150 đaka isturenog odeljenja Osnovne škole „Jastrebački partizani“ u naselju Balajnac u opštini Merošina zahvaljujući podršci Evropske unije (EU) sada nastavu pohađa u potpuno renoviranoj zgradi sa boljim uslovima za učenje i pohađanje nastave. EU je preko razvojnog programa EU PRO obezbdila 113.000 evra za obnovu fasade, zamenu stolarije i podova, rekonstrukciju sanitarnih čvorova i instalaciju sistema grejanja na pelet što će unaprediti energetsku efikasnost ovog objekta. Opština Merošina je učestovala u renoviranju objekat sa više od 20.000 evra.

Po rečima dece bilo je hladno, ložili smo peć, i imali smo stare prozore i klupe. “Namestili su nam i novu tablu, a toaleti su renovirani i sad je sve novo, lepše i toplije", rekla je jedna od učenica iz Balajnca.

„Cilj nas u lokalnoj samoupravi je da stvaramo bolje uslove za život i rad naših građana i naše dece, tako da sada deca imaju školski objekat koji je sređen, moderno opremljen a učionice su tople“, rekla je da Sanja Stajić, predsednica privremenog organa opštine Merošina i istakla da opština radi na unapređenju kvaliteta obrazovanja kako bi bio isti kao i u urbanim sredinama. Takođe, dodala je da je iz budžeta opštine izdvojeno tri miliona dinara za dodatne radove na elektro mreži, opremanje prostora za deponovanje peleta, kao i sređivanje zbornice.

Škola u Balajncu jedno je od 17 izdvojenih odeljenja merošinske osnovne škole „Jastrebački partizani“ sa ukupno 800 đaka.

„Ova osnovna škola je upravo primer kako se unapređuje kvalitet života jer smo zajedno stvorili  jednake mogućnosti za obrazovanje dece a tako i uslove da ljudi ostanu da žive u manjim sredinama. Posebno je važno što će ovu školu i vrtić zajedno pohađati sva deca iz sela, čime podstičemo socijalnu inkluziju dece iz romske zajednice”, rekla je Dragana Novaković menadžerka sektora infrastrukture u programu EU PRO. 

Kako je navela ovo je jedan od 37 projekata lokalne infrastrukture vrednih 4,5 miliona evra koje Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Srbije podržava preko programa EU PRO, a da je glavni cilj svih ovih intervencija je da se doprinose boljem kvalitetu života stanovništva u lokalnim samoupravama, kroz poboljšanje uslove u kulturnim i sportskim ustanovama, školama i vrtićima, ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, ili unapređenje komunalne infrastrukture. 

Takođe aktivnosti koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja realizuju se u saradnji sa programom Swiss PRO, a pored namenskog utroška sredstva za modernizaciju škole usled energetske efikasnosti, predviđaju da deca i roditelji iz romske zajednice budu aktivno uključeni u proces obrazovanja i vannastavnih aktivnosti.