EU PRO Program finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srbije
  • Republika Srbija
  • UNOPS

Vladičin Han, 16. decembar 2020.

Podrška Romima i Romkinjama u stvaranju bolje budućnosti

Položaj Roma i Romkinja i njihova socijalna inkluzija i dalje predstavlja veliko pitanje kako za samu romsku zajednicu, tako i za celokupno društvo. Pitanja zaposlenja, stanovanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite još uvek nisu dovoljno zastupljena u široj javnosti. Pružanjem aktivne podrške unapređuje se kvalitet života Roma i Romkinja koji žive u manjim sredinama i samim tim vodi ka njihovoj većoj uključenosti u svakodnevne aktivnosti u raznim sferama života.

Nebojša Šainović dolazi iz Vladičinog Hana, otac je četvoro dece i po zanimanju je muzičar. Sa početkom pandemije korona virusa Nebojša je ostao bez posla jer je većina proslava otkazana. Njegova supruga i on su početkom leta konkurisali za dobijanje plastenika u okviru projekta „Romski centar za informacije i podršku“ koji sprovodi Udruženje Roma intelektualaca Vladičin Han, a čiju je realizaciju podržala Evropska unija (EU) preko programa EU PRO. Nebojša je jedan od deset korisnika projekta koji su dobili plastenik za sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju ranog povrća.

„Dobili smo plastenik koji planiram da postavim početkom marta i da tu zasadim papriku, paradajz i ostalo povrće. Moja supruga i ja školujemo četvoro dece i ova pomoć nam mnogo znači kako bi prehranili našu porodicu i kako bi na proleće mogli da prodajemo povrće na pijaci,” navodi Nebojša.

Porodica Šainović je učestvovala i na radionicama preventivne zdravstvene zaštite, a sa početkom pandemije korona virusa su dobili neophodne savete o adekvatnim merama. Takođe, projektni tim koji su činili predstavnici Udruženja Roma intelektualaca je organizovao i kućne posete ženama sa malom decom, a koje su imale za cilj da edukuju majke o važnosti održavanja higijene i na koji način mogu sačuvati svoje zdravlje.

„Prilikom kućnih poseta dobili smo sve informacije koliko je važno da deca peru ruke pre svakog obroka, da redovno moraju prati zube, kao i savete o održavanju lične higijene leti i zimi. A kada je počela pandemija dobili smo maske kao i smernice kako da se najbolje zaštitimo - od dezinfekcije do držanja distance“, dodala je Irena Šainović, Nebojšina supruga.

Projekat „Romski centar za informacije i podršku“ je započet u avgustu 2019. godine i do sada je realizovano niz aktivnosti usmerenih na pružanje relevantnih informacija, pomoći i podrške korisnicima, odnosno celokupnoj romskoj zajednici u Vladičinom Hanu u cilju primene aktivnih mera za socijalnu inkluziju.

U okviru projekta „Romskog centra za informacije i podršku“ osnovan je i Centar za pružanje informacija za Rome i Romkinje i rezultati rada ovog Centra pokazuju da je više od 133 korisnika dobilo podršku u oblastima koje se odnose na legalizaciju objekata, socijalnu zaštitu, obrazovanje i stipendije, zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu. Centar je do sada pružio podršku i dao informacije na različita pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava na dečiji dodatak, postupak legalizacije objekata, upis dece u predškolsku ustanovu, dostupnost mera za ekonomsko osnaživanje i zapošljavanje, kao i ostvarivanje prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

„Ponosni smo na broj korisnika koji je do sada koristio usluge Centra, a dosadašnji rezultati potvrđuju da rešavamo neka od glavnih pitanja koja se tiču romske populacije u našem mestu. Pozitivne reakcije na aktivnosti koje sprovodimo su velika motivacija, a kada vidite ljude koji  su srećni, jer su ostvarili svoje zakonsko pravo koje do sada bez naše podrške nisu uspeli, znate da radite pravu stvar“, ističe Januš Kurtić, predsednik Udruženja Roma intelektualaca.

Pored ovog projekata koji je namenjen romskoj zajednici u Vladičinom Hanu, Evropska unija u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije u okviru sektora za socijalnu inkluziju i koheziju razvojnog programa EU PRO, podržala je 21 relevantan projekat u 17 opština južne, jugozapadne i istočne Srbije među kojima je i projekat „Jednakost, različitost i dijalog u lokalnoj zajednici“, koji se takođe bavi pravima nacionalnih manjina, a koji sprovodi Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda iz Novog Pazara. Ovaj projekat je posebno usmeren na poboljšanje položaja nacionalnih manjina, ostvarivanje njihovih prava i efikasno delovanje u lokalnim zajednicama u rešavanju ključnih pitanja za unapređenje kvaliteta života i ljudskih prava nacionalnih manjina.